Tjenester

FDVhuset tilbyr et vidt spekter av tjenester innen FDV-dokumentasjon, rutiner for effektiv bygg- og eiendomsforvaltning og bistår i alle spørsmål knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og anlegg.

Tjeneste:

FDV-dokumentasjon

For at eiendommen skal forvaltes, driftes og vedlikeholdes optimalt må man ha korrekt og lett tilgjengelig dokumentasjon og gode driftsrutiner. Vi bistår med etablering av dokumentasjon og rutiner for optimal drift.

FDVhuset har lang erfaring i etablering av dokumentasjon for bygg. Vi prioriterer alltid den viktigste dokumentasjonen først. Alt utføres selvfølgelig etter avtale med kunden. 

Vi kan også etablere ferdig driftsplan for dine bygg slik at alt er klart når du tar FamacWeb i bruk. 

Ta kontakt med oss om du trenger assistanse i forhold til dokumentasjon av dine bygg.

Tjeneste:

Digitalisering tegninger

Vi digitaliserer dine tegninger. Med grunnlag i papirtegninger samt kontrollmålinger på bygget utarbeider vi digitale tegninger som grunnlag for branntegninger osv.

Vi utarbeider tegninger i valgt detaljeringsgrad i dwg-format og i pdf-format. Når tegninger er ferdigstilt lastes de opp på rett plass i FamacWeb, klar til bruk for deg. 

Vi lager også branntegninger og andre tegninger som det måtte være behov for. 

Finnes det ikke papirtegninger foretar vi komplett oppmåling av hele bygget. 

Ta kontakt med oss om du trenger assistanse i forhold til digitalisering av tegninger.

Tjeneste:

Kurs i effektiv FDV

DirekteInn og FamacWeb er brukervennlige FDV-system som er lett å komme i gang med for alle i din organisasjon. Vi tilbyr brukertilpasset opplæring via internett/telefon (fjernopplæring), lokalt hos deg eller i våre lokaler.

Opplæring kan skje ved bruk av pc og telefon (fjernopplæring) ved at vi fjernstyrer din pc. Det betyr at du på din pc-skjerm får en detaljert gjennomgang av hele systemet. 

Hvis du kan vise skjermbildet ditt på storskjerm og samtidig har telefon med høyttaler kan flere delta på slik opplæring samtidig. 

Vi kommer gjerne på besøk til deg og holder kurs i dine lokaler hvis det er ønskelig. Vi er da avhengig av tilgang til internett og prosjektor. Antall kursdeltakere begrenses bare av ditt kurslokale. Vi har faste priser for kurs uavhengig av antall kursdeltakere. Ta kontakt med oss om du har behov for kurs.

Tjeneste:

Renholdsplanlegging

Renhold er en viktig del av arbeidsmiljøet. Smuss og støv påvirker innemiljøet, noe som igjen påvirker brukerne. Et tilpasset renhold er derfor viktig. Vi bistår i utarbeidelse av renholdsplaner.

I samarbeid med kunden etablerer vi renholdsplaner i FamacWeb. 

Renholdplanen gir oversikt til byggeier om stillingsstørrelser og lønnsbudsjett, oversikt til bruker og renholder om hvilke rom som skal rengjøres når og til hvilken kvalitet og til slutt oversikt til renholder om krav til kvalitet og hvilke metoder som bør benyttes. 

Våre renholdsplaner har grunnlag i NS-INSTA 800. Ta kontakt med oss om du trenger assistanse i forhold til renholdsplanlegging.

Tjeneste:

Andre tjenester

Vi utfører de fleste tjenester knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold, så som tilstandsanalyser, vedlikeholdsplaner, strategisk eiendomsplan osv.

FDVhuset har bred kompetanse og erfaring innen forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger.

Våre tjenester utføres enten av FDVhuset eller av våre partnere.