Programmerer/utvikler, Sortland

Programmerer/utvikler, Sortland

For å ha nok kapasitet til å utvikle morgendagens FDV-system søker vi

PROGRAMMERER / UTVIKLER

for snarlig tiltredelse.

FDVhuset utvikler og selger 2 programvarer for effektivisering av kunders FDV-hverdag:

FamacWeb er et 100% webbasert system for forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom. Systemet gir full oversikt over alle de sentralene delene av eiendomsforvaltningen og regnes som det mest komplette FDV-systemet på det norske markedet. Over 4000 bygg forvaltes gjennom FamacWeb og vi har kunder spredt over hele landet. Store som små, private og offentlige.

DirekteInn er et 100% webbasert system for innsamling av FDV-dokumentasjon i byggefasen. I systemet kan entreprenører samle all relevant FDV-dokumentasjon underveis i byggeprosessen, få det godkjent av prosjektleder, og eksportere det enten som PDF eller webvisning til byggherre ved endt prosjekt. Flere av de største entreprenørene i Norge benytter i dag DirekteInn for sin FDV-dokumentering.

Det siste året har FDVhuset hatt en stor økning i kundemassen både på FamacWeb og DirekteInn. Dette gjør at vi både må utvikle løsninger som kundene etterspør, samt utvikle nye moduler som sikrer at vi kontinuerlig har den beste FDV-løsningen på markedet. For å styrke dette arbeidet er vi nå på jakt etter en programmerer / utvikler. Som programmerer vil du få mulighet til å være med å utvikle og forme det som regnes som landets kanskje mest komplette FDV-system. Vi har en filosofi om å jobbe tett med kundene for å tilfredsstille de krav de har til programvaren.

Vi stiller ingen formelle krav, men god kjennskap til PHP er en forutsetning. Videre vil vi verdsette erfaring med HTML, CSS, Javascript og jQuery. Har man i tillegg erfaring med Linux, GIT, Laravel og/eller Java vil det være en fordel. Folkelighet og evnen til å formidle til og kommunisere med ulike typer kunder vil være sentrale egenskaper.  Uansett bakgrunn vil komplett opplæring på FDVhusets programmer og rutiner bli gitt.

Ved FDVhusets hovedkontor på Sortland vil du bli en viktig del av et sosialt og faglig sterkt team med høy kompetanse innen bygg- og eiendomsforvaltning – og med en ekstrem motivasjon for at FDVhuset skal bli Norges ledende selskap innen sitt felt. Som del av et selskap i sterk vekst vil du oppleve en spennende, variert og utfordrende hverdag som gir rom for både faglig og personlig utvikling. I FDVhuset har vi en policy om å ta godt vare på det som er vår største styrke; våre ansatte. Vi prioriterer derfor å legge til rette for at alle skal føle seg som en naturlig del av FDV-familien, som også inkluderer våre ansatte på FDVhusene rundt om i landet.

Er dette noe for deg?

Ta kontakt med daglig leder, Eirik Johanssen (tlf. 917 27 558  /eirik.johanssen@fdvhuset.no) for nærmere informasjon.