Kurs og seminarer

FDVhuset arrangerer en rekke kurs sentralt og ute hos kunde. Kursene vi arrangerer har stor spennvidde. Eksempel på kurs kan være:

  • Opplæring FamacWeb
  • Generell databehandling (Office, Windows etc.)
  • FDV-dokumentasjon
  • Tverrfaglig merkesystem
  • Brannvern
  • Internkontroll
  • Forskriftskrav

Vi oppfordrer kunder som har behov for opplæring/kurs å ta kontakt med oss. Da kan vi avtale i hvilken form kurset kan arrangeres til beste for dere.

Kurs

Vi tilbyr brukertilpasset opplæring i bruken av DirekteInn og FamacWeb via internett/telefon (fjernopplæring), lokalt hos deg eller i våre lokaler. Vi oppfordrer kunder som har behov for opplæring/kurs å ta kontakt med oss.

Kurssamlinger

Ved behov vil vi også arrangere kurs på sentrale steder i landet. Invitasjon til slike kurs sendes alle våre kunder i god tid.