Grafisk profil og logoer

Hvorfor har vi laget en egen grafisk profilhåndbok?

Grafisk design er en del av den visuelle kommunikasjonen og uttrykker hvordan ting ser ut, på lik linje med hvordan ting blir sagt. 

Grafisk design er derfor et av våre virkemidler for å posisjonere oss riktig i markedet. Og vi har gjort den klar og enkel. Denne designmanualen inneholder all den informasjon du trenger for å formidle vår grafiske profil på en korrekt måte.

Designmanualen skal være retningsgivende. Denne grafiske profilen skal fungere alene og vi har tatt hensyn til at den skal fungere overalt fra små profilartikler til større messestands. Profilhåndboken tar for seg både digital og analoge flater.

Logoer og dekor-elementer kan lastes ned fra vedleggene under ekatalogen for profilhåndboken:

Det finnes spesialversjoner av alle logos for bruk på mørk bakgrunn, bildekor osv osv. Ta kontakt med oss. Ingen logos må redigeres på noe som helst måte, og all bruk av logos må på forhånd godkjennes av FDVhuset AS.

PANTONE FARGER:

  • FDVhuset blå:   Pantone Process Cyan
  • FamacWeb orange:  Pantone 151 C
  • DirekteInn grønn: Pantone 375 C

Last ned logomateriell her: