Litt om FDVhuset

FDVhuset AS ble i 2001 etablert under navnet Famac AS. Da Famac ble stiftet 31. august 2001 var FDV-systemet FamacWeb vårt eneste produkt. FamacWeb er vårt hovedprodukt og vil være vårt hovedprodukt også i fremtiden. For å styrke vår posisjon som programvareleverandør for forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom (FDV) har vi utviklet og lansert DirekteInn hvor entreprenører enkelt kan etablere sluttdokumentasjon for nye bygninger.

Vi ønsker å være en komplett FDV-leverandør. Derfor vil vi i større grad vektlegge tjenester knyttet til faget, det være seg etablering av dokumentasjon for nybygg, branndokumentasjon for både nybygg og eksisterende bygg, digitalisering av tegninger, utarbeidelse av renholdsplaner, tilstandskontroller, generell opplæring og rådgiving osv. Den positive utviklingen i Famac AS ønsket vi også gjenspeilet i nytt navn og ny grafisk profil i 2013. Bedriften har hovedkontor i Sortland. Vi er ni ansatte med høy kompetanse innen FDVU, IT og salg/markedsføring. Gjennom våre samarbeidspartnere tilbyr vi alle typer tjenester innen bygg- og eiendomsforvaltning.

FDVhuset har 100 % fokus på løsninger for optimal bygg- og eiendomsforvaltning. Dette har resultert i vårt hovedprodukt FamacWeb.

FDVhuset AS er kåret til et av Norges mest kredittverdige selskaper. AAA (trippel A) er symbolet på topp rating.

Kontaktinfo:

Kundeservice:
99 35 00 00
post@fdvhuset.no

Besøksadresse:

FDVhuset AS
Kjøpmannsgata 22
8400 Sortland

Postadresse:

FDVhuset AS
Postboks 424
8401 Sortland