Rollestyrt brukertilgang

I FamacWeb tildeles de forskjellige brukere roller som avgjør hvilken tilgang de får til de forskjellige deler av systemet.