Norske standarder

FamacWeb benytter Norsk Standard i alle moduler. Begreper og definisjoner i FamacWeb er derfor lette å kjenne igjen.