Fritt antall brukere

Ingen begrensning i antall brukere, kunden etablerer selv brukere etter eget ønske uten priskonsekvens.