Fritt antall brukere

For å få full gevinst av et system for dokumentasjon må alle parter ha mulighet for å bidra, både konsulenter, hovedentreprenør, underentreprenør og eventuelle sideentreprenører. Derfor er det fritt antall brukere i DirekteInn.