Du eier all informasjon

Kunden eier all informasjon/alle dokumenter selv.