famacweb-logo-liggende-CMYK

Ny RenholdsApp 
for renholdsbransjen

FDVhuset har lansert ny RenholdsApp som revolusjonerer renholdsbransjen.

• Kom raskt i gang - også uten tegninger! 
• Fungerer på alle typer nettbrett 
• Vikarfunksjon 
• Og over 100 andre nye funksjoner

works-on-everything-liggende-full-ALLE

Det er med stor stolthet og glede at vi nå kan lansere vår helt nye RenholdsApp i FamacWeb. Etter mange tilbakemeldinger og tett samarbeid med våre kunder har vi sett de mange utfordringer som renholdsbransjen står overfor hver dag. Dette ønsker vi å bidra til å gjøre enkelt og dynamisk.

Få full kontroll over renholdskostnadene med vår smarte RenholdsApp for nettbrett. Vår nye RenholdsApp er integrert i FDV-løsningen FamacWeb som benyttes til drift av eksisterende bygningsmasse og kontroll med dokumentasjon, vikarer, aktiviteter og avvik.

100prosent-webbasert-blaa-runding

Hvorfor velge en digital trådløs renholdsløsning?

Kom raskt i gang - også uten tegninger

Nå trenger du ikke tegninger for å komme i gang!
Vi tilbyr nå listevisning på nettbrettene. Det betyr i praksis at man ikke trenger tegninger på byggene for at renholdet skal kunne kvitteres ut på nettbrettet.

Vikarfunksjon

Her kan dere kjapt sette inn vikarer fra en egen liste slik at kontinuiteten opprettholdes også ved sykefravær.

Interaktive etasjetegninger med ferdig utfylte renholdsplaner

Importér etasjeplaner og du får en renholdsløsning klar til bruk med ferdig utfylte renholdsplaner for alle etasjer/områder.

Økonomi og ressursbehov

Gir deg en oversikt over hvor mye planlagt renhold koster og viser raskt hvordan endringer påvirker det økonomiske. Få også oversikt over hvor mye ressurser som det til en hver tid er behov for.

Enkel i bruk for renholderne

Hver renholder ser kun de etasjeplaner som er aktuell, og de kan raskt bla og zoome mellom etasjer og områder. Gjør arbeidsdagen enklere og mer morsom!

Renometer

Få sanntidsdata tilbake fra nettbrettene for å se hvordan status er til en hver tid ute på byggene. Hva er ferdig og hva gjenstår.

Fungerer på alle typer nettbrett

Vår nye Renholdsapp er 100% webbasert. Det betyr at løsningen er tilrettelagt alle typer smarttelefoner, nettbrett og PC/Mac – uansett nettleser.

Automatisk dokumentasjon

Gjennom RenholdsAppen har du en automatisk dokumentasjon av alt som etterhvert utføres av renholderne når de melder inn fullførte oppgaver og eventuelle avvik.

Raskere kommunikasjon

Som renholdsleder kan du raskt sende ut endringer direkte til renholderne.

Smart løsning

Det er enkelt å legge inn og lære opp nye ansatte i løsningen, den er enkel og morsom å ta i bruk. Du når raskt ut til alle dine ansatte med oppdatert informasjon.

Fritt antall brukere

Og over 100 andre nye funksjoner

Blant annet:
• vikarfunksjon
• ny tegningsvisning
• tilleggsoppgaver med tidsstyring
• videolink mellom renholder og renholdsleder
• smitterom ++

En del av FamacWeb

Litt om endringene bak vår nye RenholdsApp

Det å planlegge renholdet kan være utfordrende for de mange renholdsledere rundt om i landet. Da snakker vi ikke om det renholdet som skal utføres hver dag til faste tidspunkt, men heller all dynamikken som er i fra bygg til bygg og i fra dag til dag. Det er vi svært stolt over å løst på en så enkel og smidig måte som vi har klart i kjent FDVhuset-stil.

Nå kan kunden ha flere renhold for dag, lage mange forskjellige arbeidsplaner og skreddersy sine egne renholdsplaner etter behov. Har man renhold annenhver dag og annenhver uke er ikke det lenger en utfordring.

Som tidligere kan man sette på tilleggsoppgaver på rommene. Nytt nå er at man kan beregne tidsforbruk og kostnader på disse oppgavene. En annen funksjon som er blitt svært godt tatt i mot er vikarfunksjonen. Her kan man kjapt sette inn vikarer fra en egen liste slik at kontinuiteten opprettholdes også ved sykefravær. Videre kan vi nå også knytte flere renholdere til ett og samme område i bygget. Dette har har vært etterspurt og vil gjøre hverdagen betydelig enklere. Smitterom og logging av ekstra renhold som er utført er også nyttige funksjoner som er kommet, sammen mange mange flere nyheter.

En av de aller største nyhetene er at vi nå kan tilby listevisning på nettbrettene. Det betyr i praksis at man ikke trenger tegninger på byggene for at renholdet skal kunne kvitteres ut på nettbrettet. Da kan man ta i bruk renholdsappen på alle byggene kun ved hjelp av en romliste. Funksjonaliteten er den samme. Det eneste er da at  renholderne ikke ser en tegning av bygget på nettbrettet, men en liste med bestilt kvalitetsprofil og samme muligheter for utkvittering som på en tegning. Dette er også utviklet for at private aktører skal kunne benytte seg av vår RenholdsApp og er allerede tatt godt i mot av bransjen.

Bli overbevist - be om demo