Brukervennlig FDV-system for forvaltning, drift og vedlikehold av alle typer eiendom

FamacWeb gir deg som byggeier full oversikt og kontroll med dokumentasjon, aktiviteter og avvik for dine bygg. Trekk inn alle parter i FDV-organisasjonen - vi har fritt antall brukere!

famacweb-pc-tablet-macbook-1280px

Norges eneste komplette FDV-system som er 100% webbasert - med alt i én og samme innlogging

FamacWeb gir deg som eiendomsforvalter full oversikt og kontroll over FDV-dokumentasjon, avvik og aktiviteter for dine bygg - i tillegg til å gi deg en rekke andre funksjoner som gjør det mulig å drive den mest effektive eiendomsforvaltning.

Alt dette er inkludert i FamacWeb hovedmodul:

Bygginfo

– ettklikks tilgang til basis-informasjon om bygget.

Avviksbehandling

Innrapportering og behandling av alle typer avvik.

Aktiviteter

Økt produktivitet ved styring av alle typer aktiviteter.

Systemoversikt

Organiser din fdv-dokumentasjon.

Filarkiv

Rask tilgang til alle typer dokumenter lagret på bygget.

Nøkkeladmin

Gir oversikt over hvor alle nøkler befinner seg.

Tilstandsanalyse

Tilstandsanalyse gir deg total oversikt over byggenes tilstand.

Avtaleadministrasjon

Gir oversikt over alle dine avtaleforpliktelser.

Romplan

Gir oversikt over areal disponering i byggene.

Risikoanalyse

Utfør lovpålagte risikoanalyser innen de ulike deler av eiendomsforvaltningen.

Brannbok

Elektronisk brannbok som tilfredsstiller forskriftskrav.

Internkontroll

Internkontroll for øvrige områder.

Du kan også bestille separate tilleggsmoduler til FamacWeb:

Tilleggsmodul integrert i FamacWeb:

Renholdsapp

Sett opp din renholdsplan og la renholderne effektivt utføre arbeidet og kvittere direkte på bildet av etasjeplanene via et vanlig nettbrett. Vår Renholdsapp er selvfølgelig integrert i FDV-løsningen FamacWeb som benyttes til drift av eksisterende bygningsmasse og kontroll med dokumentasjon, aktiviteter og avvik.

Tilleggsmodul integrert i FamacWeb:

Utleie

Administrere utleie av boliger og næringslokaler. Utleie er egen modul i FamacWeb.

Utleie tilfredsstiller alle krav og muligheter i Lov om husleie. I ett og samme skjermbilde har man full oversikt over hvilke leieobjekt som er ledige, blir ledige, blir utleid, er reservert eller er under oppussing osv.

Tilleggsmodul integrert i FamacWeb:

Booking

Få en effektiv booking av dine møterom, haller, mv. Med avtalegenerering og full kalenderoversikt får du stålkontroll på bookingsituasjonen i bedriften. Du får full oversikt over tilfeldig utleie av møterom og lignende.

Modulen Booking gir anledning til timeutleie av hele eller deler av bygningene, for eksempel idrettshaller, skolelokaler til lag og foreninger, møterom osv.

Tilleggsmodul integrert i FamacWeb:

Inventar og utstyr

Holder oversikt over ditt inventar og øvrig utstyr. Inventar og utstyr er egen modul i FamacWeb. Her kan man registrere sitt inventar og kategorisere dette i henhold til egendefinerte inventarkategorier.

Når et inventarobjekt er etablert kan man knytte til eventuelle avtaler som gjelder objektet, for eksempel leasingavtaler, serviceavtaler osv.

Tilleggsmodul integrert i FamacWeb:

Prosjekt LT

Trenger du en plass å samle trådene ved større og mindre prosjekter? Har du ombygginger og påbygg hvor du føler at ting flyter litt? I Prosjekt LT kan du samle dine prosjektdeltakere, sette milepæler og aktiviteter og dele viktige dokumenter. Alt sammen selvfølgelig sømløst integrert med FamacWebs hovedmodul.

Hvorfor velge FamacWeb?

 • 100% webbasert

  Ingen programvareinstallasjon hos kunden, alt er tilgjengelig med pc/brett/telefon uansett hvor man befinner seg.

 • Fritt antall brukere

  Ingen begrensning i antall brukere, kunden etablerer selv brukere etter eget ønske uten priskonsekvens.

 • Rollestyrt brukertilgang

  I FamacWeb tildeles de forskjellige brukere roller som avgjør hvilken tilgang de får til de forskjellige deler av systemet.

 • Fri support

  Alle brukere har fri support via telefon og e-post, mandag til fredag fra kl 0800 til 1600.

 • Støtter alle filtyper

  FamacWeb er helt uavhengig av filtyper, det betyr at en hvilken som helst fil kan lastes opp i systemet.

 • Ubegrenset lagringsplass

  Ubegrenset lagringsplass er en selvfølge i våre systemer.

 • Du eier all informasjon

  Kunden eier all informasjon/alle dokumenter selv.

 • Fri oppdatering

  Alle våre kunder gis automatisk tilgang til alle oppdateringer uten ekstra kostnad.

 • Backup av alt

  Dokumenterbare rutiner for sikkerhetskopiering av alle data. FDVhuset besørger backup av alle data og dokumenter som lagres i DirekteInn og FamacWeb.

 • Norske standarder

  FamacWeb benytter Norsk Standard i alle moduler. Begreper og definisjoner i FamacWeb er derfor lette å kjenne igjen.

Våre FDV-tjenester er integrert mot følgende systemer: