Brukervennlig FDV-løsning for drift av bygg

FamacWeb.no gir deg som byggeier full oversikt og kontroll med dokumentasjon, aktiviteter og avvik for dine bygg. FamacWeb benyttes til drift av eksisterende bygningsmasse og kontroll med dokumentasjon, aktiviteter og avvik.

Digitale-flater-web

Eneste 100% webbaserte FDV-system
- i en og samme løsning

FamacWeb er Norges eneste 100% webbaserte system som gir deg et komplett FDV-system i samme løsning. Her får du full kontroll på din totale FDV. Med FamacWeb før du alt du trenger for å drifte dine bygg og inneholder som standard:

Alt dette er inkludert i hovedmodulen FamacWeb:

Avvik

Innrapportering og behandling av alle typer avvik.

Aktivitetsplanlegging

Økt produktivitet ved styring av alle typer aktiviteter.

Systemoversikt

Organiserer din FDV-dokumentasjon.

Filarkiv

Rask tilgang til alle typer dokumenter lagret på bygget.

Avviksbehandling

Innrapportering og behandling av alle typer avvik. Den enkelte kunde kan selv definere begrepet avvik, imidlertid vil det være hensiktsmessig å definere begrepet som enhver uønsket tilstand eller hendelse og ikke nødvendigvis bare ett brudd på lov eller forskrift.

Alle registrerte brukere kan sende avvik til byggets driftsleder, renholdsleder eller IKT-ansvarlig. Mottaker av avviket må behandle avviket og har to muligheter; enten kan avviket forkastes eller det etableres en aktivitet som ved sin utførelse vil lukke avviket. Innmelder av avviket kan hele tiden følge med på utviklingen til avviket er lukket, både i FamacWeb og ved autogenererte e-poster.

Innsending av Avvik kan selvfølgelig gjøres på smarttelefon.

Nøkkeladmin

Gir oversikt over hvor alle nøkler befinner seg.

Tilstandsanalyse

Gir deg oversikt over byggets tilstand.

Risikoanalyse

Få en samlet ferdig risikoanalyse for bygget.

Avtaleadministrasjon

Gir deg oversikt over alle dine avtaleforpliktelser.

Romplan

Gir oversikt over areal disponering i byggene.

IK-Brann

Elektronisk brannhåndbok som tilfredsstiller forskriftskrav.

IK-Heis

Tilrettelagt for internkontroll av heiser og løfteanordninger.

IK-Lekeplass

Tilrettelagt for internkontroll av lekeplasser.

IK-Basseng

Tilrettelagt for internkontroll av basseng.

IK-Bygg

Er du kunde i IK-Bygg? Da kan du betjene systemet i FamacWeb.

braArkiv

Er du kunde i braArkiv? Da kan du lagre direkte fra FamacWeb.

Agresso / Visma

Bruker du Agresso eller Visma? Da kan du sende fakturagrunnlag frett fra FamacWeb.

Du kan også bestille separate tilleggsprodukter i FamacWeb:

Tilleggsprodukt integrert i FamacWeb:

Renholds-app

Sett opp din renholdsplan og la renholderne effektivt utføre arbeidet og kvittere direkte på bildet av etasjeplanene via et vanlig nettbrett. Vår Renholdsapp er selvfølgelig integrert i FDV-løsningen FamacWeb som benyttes til drift av eksisterende bygningsmasse og kontroll med dokumentasjon, aktiviteter og avvik.

Tilleggsprodukt integrert i FamacWeb:

Utleie

Administrere utleie av boliger og næringslokaler. Utleie er egen modul i FamacWeb, dog likevel avhengig av grunnmodulen. 

Utleie tilfredsstiller alle krav og muligheter i Lov om husleie.
I ett og samme skjermbilde har man full oversikt over hvilke leieobjekt som er ledige, blir ledige, blir utleid, er reservert eller er under oppussing osv.

FDV Booking-modul fra FDVhuset

Tilleggsprodukt integrert i FamacWeb:

Booking

Få en effektiv booking av dine møterom, haller, mv. Med avtalegenerering og full kalenderoversikt får du stålkontroll på bookingsituasjonen i bedriften. Du får full oversikt over tilfeldig utleie av møterom og lignende. 

Modulen Booking gir anledning til timeutleie av hele eller deler av bygningene, for eksempel idrettshaller, skolelokaler til lag og foreninger, møterom osv. 

Tilleggsprodukt integrert i FamacWeb:

Inventar og utstyr

Holder oversikt over ditt inventar og øvrig utstyr.
Inventar og utstyr er egen modul i FamacWeb. Her kan man registrere sitt inventar og kategorisere dette i henhold til egendefinerte inventarkategorier. Når et inventarobjekt er etablert kan man knytte til eventuelle avtaler som gjelder objektet, for eksempel leasingavtaler, serviceavtaler osv.

Prosjekt LT. Tilleggsmodul i FamacWeb

Tilleggsprodukt integrert i FamacWeb:

Prosjekt LT

Trenger du en plass å samle trådene ved større og mindre prosjekter? 

I prosjekt LT kan du samle dine prosjektdeltakere, setter milepæler og aktiviteter, samt dele viktige dokumenter med andre.

Hvorfor velge FamacWeb?

100% webbasert

Ingen programvareinstallasjon hos kunden, alt er tilgjengelig med pc/brett/telefon uansett hvor man befinner seg.

Fritt antall brukere

Rollestyrt brukertilgang

Fri support

Støtter alle filtyper

Ubegrenset lagringsplass

Du eier all informasjon

Fri oppdatering

Backup av alt

Norsk standard

Skal du føre opp et nytt bygg,
så kan du ta i bruk DirekteInn og overføre all dokumentasjon automatisk til FamacWeb når bygget er ferdig.