For dokumentering av bygg i byggefasen

Trekk inn alle parter, både prosjekterende og utførende, og la dem gjøre dokumentasjonsjobben selv i et felles system. Resultatet vil være best mulig dokumentasjon og rask levering!

DirekteInn.no er en webbasert løsning med fritt antall brukere for etablering av FDV-dokumentasjon. Det betyr at både prosjekterende og utførende kan levere sin del av dokumentasjonen i et felles system hvor den ansvarlige kan overvåke og kontrollere arbeidet som blir gjort.

skjerm-direkteinn-bygginfo

Effektiv måte å dokumentere bygget på
i byggefasen - 100% webbasert

DirekteInn er et 100% basert webbasert verktøy for innsamling og overlevering av FDV-dokumentasjon. Løsning inkluderer fritt antall brukere for etablering av FDV-dokumentasjon. Det betyr at både prosjekterende og utførende kan levere sin del av dokumentasjonen i et felles system hvor den ansvarlige kan overvåke og kontrollere arbeidet som blir gjort.

Alt dette er inkludert i DirekteInn:

Bygginfo

- ettklikks tilgang til basis-informasjon om bygget

Filarkiv

Rask tilgang til alle typer dokumenter lagret på bygget.

Systemoversikt

Organiserer din FDV-dokumentasjon.

Aktiviteter

Økt produktivitet ved styring av alle typer aktiviteter.

Bygginfo

– ettklikks tilgang til basis-informasjon om bygget.

Bygginfo gir enkelt tilgang til grunndata for eiendommen og bygningen som for eksempel besøksadresse, postadresse, gårds- og bruknummer, bidnr, arealer, byggeår osv.

Denne informasjonen legges kun inn i bygginfo og gjenbrukes andre steder i systemet, så som brannbok osv.

Avvik

Innrapportering og behandling av alle typer avvik.

Firmaregister

- knytt firmainformasjon til etablert dokumentasjon.

IK-Brann

Elektronisk brannhåndbok som tilfredsstiller forskriftskrav.

Avtaleadministrasjon

Gir deg oversikt over alle dine avtaleforpliktelser.

Søkefunksjon

- søkefunksjon gjør det enda enklere å finne frem

Brukere

- administrator etablerer de brukerne som det er behov for.

Eksport

- ett klikk for eksport til minnepinne eller PDF.

Hvorfor velge DirekteInn?

100% webbasert

Ingen programvareinstallasjon hos kunden, alt er tilgjengelig med pc/brett/telefon uansett hvor man befinner seg.

Fritt antall brukere

Rollestyrt brukertilgang

Fri support

Stu00f8tter alle filtyper

Firmaregister

Eksportér alle data

Ubegrenset lagringsplass

Du eier alle informasjon

Fri oppdatering

Backup av alt

Når bygget er ferdig, så kan alt fra DirekteInn automatisk videreføres til FamacWeb.