Forvaltning, Drift og Vedlikehold - Satt i system!

DirekteInn

Direkteinn er en effektiv måte å dokumentere bygget på i byggefasen. Trekk inn alle parter, både prosjekterende og utførende, og la de gjøre dokumentasjonsjobben selv i et felles system.

FamacWeb

FamacWeb er et webbasert FDV-system for drifting av bygg. FamacWeb gir deg som byggeier full oversikt og kontroll med dokumentasjon, aktiviteter og avvik for dine bygg.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Gjør som mange av landets ledende enterpenører, selskaper og kommuner innen bygg og eiendom - Velg våre FDV-produkter